Magazyn Fitness Biznes

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Magazynu Fitness Biznes, gdzie Artur Ligęska dzieli się swoją wiedzą nt. marketingu w klubach fitness.