SOHO Solarium

Klubowicz – 60 gr/min.
Osoby spoza klubu – 80 gr/min.